Search

Lung-Ultraljudskurs i Göteborg!

Hejsan,

Äntligen har vi kommit så långt att vi kan bjuda in till sannolikt Sveriges första

neonatala och pediatriska Point Of Care (POCUS) lung-ultraljudskurs i Göteborg!

Datumet blir 16-17 Januari 2020. Det blir en teoretisk och praktisk kurs med en av värdens bästa inom området!

Vi är glada att ha kunnat bjuda hit Nadya Yousef, som är Neonatolog i Paris och en av värdens främsta forskare och pionjärer inom neonatal POCUS ultraljud.

Neonatal lung-ultraljud (LUS) som bedside verktyg har används nu i flera år i andra europeiska länder.

Många publikationer har kommit ut de senaste åren kring LUS på nyfödda och prematura barn men även inom pediatrik, barnkardiologi, barnintensivvård.

Det finns god evidens att Lung-ultraljud är ett utmärkt, billigt och non-invasivt beslutsverktyg för kliniker, som är lättlärt och kan förbättra diagnostik, procedurer, patientsäkerheten, timing av surfaktantadministrering och minska antalet röntgenundersökningar signifikant.

Vi ser därför fram mot att undervisa er i januari i en relativt enkel teknik som kommer att ha stor framtida betydelse för våra patienter.

Kursen kommer att vara något riktad mot neonatala patienter men vi kommer även att täcka mer pediatriska användningsområden (Pneumothorax, Pneumoni, FAST protokoll, lungödem, pleuravätske etc.).

Beroende på antal sökande kan vi tyvärr inte garantera plats till alla för den praktiska delen på dag 2!

Välkomna till Göteborg!

Frank Fuchs och Thordur Thordarsson

2 views0 comments