Länkar till svenska sidor

Svenska neonatalföreningen

Neonatalföreningens websida

Neonatal HLR CEPS

Webbaserad neonatal HLR utbildning

ePed

Erfarenhets och evidensbaserat database för läkemedel.

Evidence-Based Neonatology

Evidens baserat Neo forum

99NICU

Internationellt diskussionsforum för Neonatologer

Svensk förening för obstetrik och gynekologi

Perinatala riktlinjer och råd

Conferences

2nd Launch Lung Ultrasound conference, Paris

February 13 th-14th, Paris

Links to international neonatal training websites

All things neonatal

NOTE Online training UK

ESPNIC

Länkar till svenska sidor

Svenska neonatalföreningen

Neonatalföreningens websida

Neonatal HLR CEPS

Webbaserad neonatal HLR utbildning

ePed

Erfarenhets och evidensbaserat database för läkemedel.

Evidence-Based Neonatology

Evidens baserat Neo forum

99NICU

Internationellt diskussionsforum för Neonatologer

Svensk förening för obstetrik och gynekologi

Perinatala riktlinjer och råd

Conferences

2nd Launch Lung Ultrasound conference, Paris

February 13 th-14th, Paris